0

Privacy & cookiebeleid van Original Baby Brands

Inleiding

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer is voor Original Baby Brands van essentieel belang om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren. Original Baby Brands neemt de wet- en regelgeving op gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht. Hieronder leeft u meer gedetailleerd hoe Original Baby Brands de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vorm geeft.

 

Original Baby Brands B.V., gevestigd aan de Keizersgracht 119, 1015 CJ is de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van de persoonsgegevens die een consument aan Original Baby Brands verstrekt in verband met aankopen bij Original Baby Brands. Indien u persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, worden deze opgeslagen in een bestand. Dit bestand is aangemeld bij de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

 

Waarvoor verwerkt Original Baby Brands persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor door Original Baby Brands persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

  • Wanneer u producten en/of diensten van Original Baby Brands afneemt en bestelhistorie. Dit kan via onze (web)winkels of via het contactcenter.
  • Wanneer u contact heeft met Original Baby Brands. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij telefoongesprekken kunnen worden gemonitord voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), maar hieronder verstaat Original Baby Brands ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruikmaakt van de chatfunctie,meedoet aan enquêtes,prijsvragen of(panel)onderzoeken, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert.
  • Voor de uitvoering van de overeenkomsten indien deze met uisgesloten of de precontractuele fase. In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst kan Original Baby Brands, bijvoorbeeld voor het laten verzenden van producten, uw persoonsgegevens uitsluitend voor dit doel aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst verstrekken.
  • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • Om bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, waarbij Original baby Brands rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze website.
  • Original Baby Brands, zal de aankoop- en persoonsgegevens van Nutricia producten verstrekken aan Nutricia. Nutricia gebruik deze informatie binnen bedrijf om vast te stellen of klant als ouder producten koopt, of in het kader van een bedrijf.

 

Gebruik E-mail

Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door Original Baby Brands indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Original Baby Brands, onder vermelding van WBP, naar: klantenservice@originalbabybrands.com.

 

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u een e-mail sturen naar Original Baby Brands via klantenservice@originalbabybrands.com. onder vermelding van blokkering WBP.

 

Social Media

Original Baby Brands gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Original Baby Brands volgt hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant Original Baby Brands zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Original Baby Brands behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Original Baby Brands (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Original Baby Brands is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Original Baby Brands via klantenservice@originalbabybrands.com.

 

Original Baby Brands webwinkel

De (web)winkel van Original Baby Brands is speciaal bedoeld voor consumenten en niet voor particulierendieinhetkadervanhunberoepofbedrijfvanOriginalBabyBrandsproductenofdiensten willen afnemen. Wanneer u producten en/of diensten afneemt via de (web)winkel kan Original Baby Brands op basis van de bestelhistorie, gebruik van de Original Baby Brands website en contact met contact center, Original Baby Brands is hiertoe genoodzaakt om er voor te zorgen dat een minimale hoeveelheidvanhaarproductenvoorvasteklantenviadewebshopbeschikbaaris.Indienernaarde mening van Original Baby Brands sprake is van het kopen in de (web)winkel van Original Baby Brands in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan zal Original Baby Brands u verwijzen naar het zakelijke verkoopkanaal.

 

Gebruik van cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. We maken hierbij gebruik van ‘cookie-technologie’. Cookies worden opgeslagen in de pc, laptop, tablet of smartphone. Niet alle cookies mogen zo maar worden opgeslagen op de pc, laptop, tablet of smartphone. Klik hier voor een overzicht van de cookies die worden gebruikt door Original Baby Brands.

 

Original Baby Brands en andere websites

Op de site van Original Baby Brands treft u een aantal links aan naar andere websites. Original Baby Brands kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: Original Baby Brands, t.a.v. Afdeling Data Privacy, Keizersgracht 119, 1015 CJ Amsterdam, of e-mail: klantenservice@originalbabybrands.com.

 

Wijzigingen

Original Baby Brands behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

 

Amsterdam, november 2016.